5 tips för ett utvecklat säljledarskap!

IMG_5153

Många är de säljchefer som önskar att de hade mer tid tillsammans med sina säljare. Att de visste HUR de ska göra störst skillnad i den dagliga coachingen, med begränsat antal timmar till sitt förfogande. Som säljchef ska man ju hinna med att vara såväl strategiskt som operativt ansvarig. På toppen av det, och i värsta fall på tiden som blir över, ska man coacha. Coacha till utveckling och framgång, liksom förändring.

Här kommer 5 tips som är väl värda att fundera över som säljchef:

1. Se dina medarbetare och var närvarande i mötet. Spring inte igenom korridoren och ta inte viktiga samtal “på vägen”. Medarbetaren behöver synliggöras och bli lyssnad på.

2. Våga uttryck förväntan, och gör det tydligt. Alla gillar att veta vad som förväntas av en och i synnerhet säljare, som kan ligga många mil i bil och på hotell, behöver veta vad de förväntas utföra.Många blir inspirerade och vill gärna överträffa förväntningarna, kan röra sig om såväl aktiviteter som beteenden, attityd, inställning mm.

3. Coacha medarbetaren på mål och nyckeltal som följer beteenden. Det går inte att coacha på resultat, det inte är påverkbart. Förändring av beteenden, inställning och attityd går däremot att coacha på och motiverar säljaren att justera för att få nya utfall och resultat.

4. Schemalägg din coachingtid så att det verkligen blir av.

5. Fira framgång och fira framgång i förväg (F2).Skapa mentala övertygelser och bilder som gör att medarbetarna har mental kraft för att närma sig ett mål. Ladda med känsla och fira i förväg. Låt alla visualisera sin framgång och jag  kan lova att alla ger sig ut på sitt uppdrag med en magisk kraft och starka övertygelser.

 

Listan på tips kan göras bra mycket längre, men håll tillgodo så länge så kommer fler tips framöver.

Lycka till och kör så det ryker.