Får jag chans på dig?

unknown-1Tänk dig tillbaks till mellanstadiet där den ena kärleken efter det andra avslöste varandra. Oblygt vågade man fråga chans och vid ett nej gick man raskt vidare till någon annan. Utan större känsla av nederlag. Man vågade helt enkelt fråga! Kanske med hjälp av en handskriven lapp, före smartphones tid:). Och i värsta fall fick kompisen fråga!

Som vuxen skulle vi förmodligen inte våga oss på samma riskfyllda
process igen. Vis av livets törnar skulle vi vara rädda för att få ett nej!

På samma sätt är det alldeles för vanligt att säljare hämmas att ställa frågor till sina kunder. Frågor som skulle hjälpa dem att hjälpa kunden. Istället lägger man kraft på att få den perfekta produkten, laguppställningen eller tjänsten. Frågorna får komma sen…

Enkelt omvandlat är det som att fixa festen men inte våga bjuda in någon. Lördag efter lördag står bordet dukat och de putsade efterrättsbesticken ligger där så fint. Men det kommer ingen. Inte denna helgen heller…konstigt!
Organisationer som tittar på vilka frågor som hjälper kunderna att göra sina val, som hjälper kunderna att zooma upp och få en överblick över sina valmöjligheter kommer få både nöjdare kunder och sälja mer. Men då måste man våga fråga. Annars blir lagerhyllorna fulla och tjänsterna fint förpackade på intranätet. Utan trafik!

nner du igen dig? Ta hjälp av följande tips: 

  • Ställ frågor som leder till dialog – öppna frågor (inte svara ja eller nej på)
  • Ställ frågor som leder till följdfrågor. Fråga inte ” är du nöjd med bilen” och nöj dig med ett ja! Våga fråga “hur känner du för bilen” följt av “vad är det som gör dig mest nöjd”. Samtalet kommer igång och du får igång
    dialogen.
  • Bestäm dig för vilka frågor som leder dig till de produkter eller tjänster som du vill sälja mer av. Vill du sälja kuddar och plädar till soffan, fråga “vilka färger vill du plocka upp med den här soffan”? Följt av “många av våra kunder väljer att ….” (vi gillar att göra som andra gör och därför funkar referensex väldigt bra”
  • Bestäm er för 2-3 saker som ni vill sätta fokus på. Kanske är det plädar och kuddar som i exemplet ovan. Kanske är det fler tjänster kring krishantering för ett företag som jobbar med organisationsutveckling. Kanske är det fler torkarblad eller motorolja för bilverkstaden.
  • Mitt synsätt är alltid med kundens eller gästens bästa för handen. Att sälja något för att vi vill trycka ut det går inte. Det måste bottna i att vi känner att vi hjälper kunden i att få något de inte visste att de kunde få när det klev innanför dörren. Därför är våra inre övertygelser viktiga. De lyser igenom i vårt kroppsspråk.

Lycka till!

och kom ihåg, att den som tränar hittar nya vägar! Så är det bara! Våga chansa, våga “fråga chans”!

Katarina

Tränar säljare, kundservice och ledare att bli modigare och skickligare som kommunikatörer och säljare! Och jag gör det med mycket fokus på beteenden, vilja och drivkrafter som grund!