Not Yet!!!

Jag läste en fantastisk artikel skriven av Gunnel Thydell om barns olika utveckling i skolan. Steget till arbetslivet och utveckling ligger nära och Yes_No_NotYetresonemangen är direkt tillämpbara.

Att vår hjärna är plastisk, förändringsbar, ger oss en skön insikt i att allt är möjligt. All förändring, alla nya sätt att vi vilja hitta nya vägar. Då är hjärnan med på tåget. Men det förutsätter att vi “matar” den med rätt ammunition och bränsle. Våra tankar och karaktär på orden är viktiga på vägen. Ett av de ord som används i artikeln är ÄN!! Not yet……

Det är ett framåtlutat ord som visar att vi är i riktning, på väg mot något. Vi är i utveckling, framåtlutade. Inte ÄN, men snart.

Det är ett ord som ger oss möjligheter att skapa energi i vårt ledarskap från sidan i syfte att främja och skapa entusiasm kring de ansträngningar och beteenden som leder till KLART, UPPFYLLT!

Läs gärna artikeln och fråga dig själv: 

  • Vilka ord är viktiga i mitt ledarskap idag? Om jag började tänka “Inte ÄN” och kommunicera det, vilket ökat mod och vilja skulle det ge till mina medarbetare
  • Hur ser medarbetares självbild ut och hur påverkar det personens förmåga till uthållighet och att våga göra fel? Kanske är det en person, som likt exemplen i artikeln, är uppvuxna med att få höra att de är direkt dåliga på vissa områden. Då behöver de i ännu större utsträckning stöd i sin vilsenhet och känsla av att möta rädslan att göra fel. INTE ÄN!! – kan vara måttot längs vägen där du som chef premierar beteendet, ansträngingen snarare än resultatet. Små “Babysteps” på vägen och en serie av nästan rätt blir rätt till sist!
  • Sätter jag av den tid som krävs för att hålla mina medarbetare under utveckling, att coacha dem – en duktig ledare och coach möter människor där de befinner sig innan de tar de de vill. Inte svårare än så.

Det finns mycket att lära i denna artikel, så även om den är lång så är jag säker på att du kan få ut stor behållning av innehållet.

Lycka till

Katarina