Säljare lika laddade som telefonerna!

Tänk dig följandeeast coast gets wallopped by hurricane

Du ska på ett viktigt affärsmöte till Stockholm. Du vill resa lätt och kommer därför bara ha med dig din ipad och din telefon. Kvällen innan så sätter du båda enheterna på laddning. Det finns inget som är så stressande som att resa iväg utan laddad elektronik (om man inte får ta laddare med sig). Så här långt är ni med. Eller hur? Eniga!

Frågan är om vi är lika väl förberedda för våra kundmöten följande dag, som våra elektriska enheter är? Jag har ingen magisk trollformel för denna frågeställning. Men vet att det i princip,nästan uteslutande, handlar om ett förhållningssätt. Vi kan skylla på att vi är ostrukturerade, eller skylla på att vi inte har tid, men kom igen. Det stämmer inte!

Min uppskattning är att det är “lågt hängande frukt” att få organisationen att arbeta metodiskt med förberedelse inför kundmöten. Sätt av tid tidigt under veckan för att säkerställa att när du väl sitter med kunden, så är du laddad med allt som behövs.

Skulle jag ge några tips på vad som alltid är viktigt i förberedelse så skulle jag föreslå följande:

  • Mål med mötet
  • Historik
  • Vilka beslutsmandat kommer att finnas i mötet – vem deltager?
  • Hur ser mötes agendan ut (skriv ner och ta med till kundmötet)
  • Vilken förväntan vill du att kunden ska ha inför mötet – och hur vet du att du är i mål?
  • Hur låter din inledning – (inledningen är fotas viktigast – en tydlig inledning gör det lättare att styra mötet och komma till det avslut som du önskar i det aktuella mötet)
  • Vilka frågor är viktiga att få svar på för att veta hur du ska kunna hjälpa kunden med en lösning som skapar ett värde kunden är villig att betala för.
  • Hur skulle möte #2 kunna se ut och vad är viktigt att styra kunden till inför möte #2.

Med hjälp av ovan går du säljare i depå inför kundmötet och kommer påfylld för att hjälpa kunden att köpa av dig! Det visar respekt för kunden och kommer att effektivisera din säljprocess. Du kommer märka att du får bättre affärer och blir mer tidseffektiv.

Lycka till!

Katarina