Säljer ordet sälj?

getty_new_words-103462586

Finns det något som väcker så mycket känslor som ordet SÄLJ! Möjligtvis namnet Donald Trump!

Vad är det som skapar alla dessa känslor då? Rädslor? dåliga erfarenheter? förvirring kring egna insatsen? Självbild? Personer som man man identifierar som “hemska exempel”? Listan kan göras lång.

Vad som är helt uppenbart är att många organisationer möter motstånd i att utveckla säljarbetet just med anledning av ovan! Ordet SÄLJ väcker känslor som måste hanteras.

Många organisationer har också utmaningen att få alla att se sin insats som säljande. Invändningarna är många:

  • Räcker det inte att ta hand om alla de kunder vi redan har? Vi hinner ju knappt med det? Så krävs det att jag ska sälja också? Jag som inte ens är säljare. Och på den vägen fortsätter motståndet…

Men egentligen är det enkelt. Min definition av sälj är att hjälpa en kund att köpa. Behöver inte alla göra det? I alla lägen? I befintlig leverans som ett nästa steg. För vad händer om kunden säger “jag visste inte att jag kunde få den tjänsten hos er”..! ?

För dig som vill påbörja resan mot att få fler säljande beteenden hos den stora massan av medarbetare vill jag ge tre tips:

  1. Börja med att prata om ordet SÄLJ! Neutralisera negativa känslor, gör ordet intressant.
  2. Få alla att se hur deras Roll är avgörande i arbetet med att hjälpa kunden att köpa
  3. Definiera övertygelser som alla behöver känna. Definiera även dolda negativa övertygelser och bryt ner dem så det inte hämmar arbetet framåt.

Min erfarenhet av att jobba enligt ovanstående visar att det är helt rätt väg att gå. Många har fått hjälp med dessa enkla tips. Vill ni veta mer om hur man kan göra rent konkret så hör av er!