Goda råd till “iskalla” säljledare

ståltjej_frilagdIgår bloggade jag om resan från värmen till kylan. Från att vara en i gänget till att som nytillsatt säljledare, uppleva att man hamnar i kylan. Utan stöd och en stark känsla av villrådighet inför hur man ska leda gruppen.

Vill komplettera mitt inlägg med ett par tips för såväl säljledaren som säljledarens chef:  

Tips till säljledaren:

1. Prioritera tid med säljarna så omgående som möjligt.

Det är lätt att hamna inne på kontoret. Jag minns från min allra första säljledarroll, att jag gärna ville värka fram den perfekta mallen för sambesök, grymma måldokument och vara väl påläst. Allt för att visa att jag gjorde skillnad. Jag vill inte säga att det är fel, men låt det komma allt eftersom när tiden är mogen. Att vinna säljkårens förtroende, att se säljarna och öka förståelsen för deras respektive affärer och säljarroll är A och O och har stor betydelse i starten!

Jag lärde mig en gång ett citat som löd så här: Du måste möta människor där människor är innan du tar de dit du vill”. Klokt tycker jag!

2. Tydliggör ömsesidig förväntan från start.

Var noga med att ta reda på vad säljarna behöver från dig avseende ledarskap, och vad du förväntar dig från säljarna i egenskap av ledare. Med detta förtydligat finns en bra plattform att bekräfta och se medarbetarnas insats, beteende och attityd. Det möjliggör också att du kan ge feedback på sådant som du vill se mindre av. Vänta inte med detta. Alla mår bra av att det är tydligt och alla gillar att veta vad som förväntas av en.

3. ”Learning by listening”

Jag vet av egen erfarenhet hur snabbt man vill ut och göra skillnad på fältet. Ideérna bubblar och det finns ingen hejd på strategier och tankar man vill förmedla. Men grunden i kommunikation är att lyssna, leda och följa. Som en dans. Duktiga säljledare är många gånger mycket duktiga kommunikatörer.

Det är ett mycket klokt val att gå ut och möta säljarna med sin egen ”karta” satt på stand by. Att gå ut och lyssna, lyssna riktigt ordentligt! Inte pliktskyldigast eller artigt, utan lyssna in vad respektive säljare behöver, det som de är medvetna om skulle utveckla dem ytterligare. Om du gör det kommer du dessutom att förstå vad det är varje person behöver därutöver, utan att vara medveten om det. (Försök att styra bort önskemål som nya datorer, bättre bilar, telefoner etc. Be att få parkera den önskelistan:)!

Ytterligare ett tips är att hålla fokus på ”härifrån och framåt”. Håll fokus till vad säljaren vill ha mer av och hur behovet ser ut för att komma dit. Många gånger kommer samtal in på vad man inte gillar. Vänd då resonemanget till ”så vad är det du vill ha mer av då”? Det är inte alltid man vet det själv, men en sådan fråga blir lösningsorienterad istället för problemorienterad.

 4. Våga stanna kvar i ”kylan”

Om du befordras från säljare till säljledare innebär det per automatik att du tar ett kliv utanför gruppen, och det kan kännas lite kyligt och ensamt till en början. Du är chef nu och ska leda gruppen. Kanske kan du sakna att vara en del av gruppen. Men för att vinna respekt och bli respekterad för dina ledarinitiativ kommer det vara nödvändigt att kliva ur den tidigare kompisrollen. Om du försöker vara kompis för att vinna tillit och respekt, riskerar du att mötas av motsatsen. När ditt ledarskap blommar ut kommer kylan att kännas avlägsen!

 

Tips till Säljledarens chef:

 1. Sätt av tid och resurser för att säljledaren ska mogna och få stöd i sin resa.

Till en början finns ett överflöd av entusiasm och engagemgang hos den nytillsatte ledaren. Stäm av hur detta överflöd portioneras ut så att det inte tar slut för fort. Säljledaren kommer att möta motstånd och kommer med all sannolikhet att behöva dig för rådgivning då. Förutsätt att detta kommer att hända och förekom gärna säljledaren. För ingen gillar att komma till chefen och säga att ”nu vet jag inte hur jag ska göra”.

2. Sätt tydliga mål på hur starten ska se ut, och var noga med förväntan.

Det är otroligt viktigt för den nya chefen att veta vart hen ska och vad som förväntas. Vänta inte för länge med detta samtal, och boka in täta uppföljningssamtal.

3. Skaffa en mentor

Som ny chef saknar man både verktyg och erfarenhet. Med hjälp av en mentor kan man få såväl verktyg, erfarenhet och ett utifrånperspektiv som ökar förståelsen för olika situationer. Det gör att säljledaren får se på sin egen roll med andra ögon och sitter inte heller kvar i knät på dig som chef. Du möjliggör dessutom för säljledaren att komma med ny konstruktiv input till organisationen i frågor som ni kanske inte har tänkt på tidigare, och som säljledaren funnit inspiration och kraft i genom samtal med mentor.

Mentorn ersätter naturligtvis inte din egen tid för att coacha säljledaren, men det effektiviserar och kompletterar mycket effektivt.

Lycka till!