Monologer förminskar mottagaren! Vill du förminska din kund?

telemarketer-graphic1:08 stod det på displayen på min telefon. Under en minut och åtta sekunder hade jag lyssnat på telefonsäljaren som oavkortat presenterat sitt erbjudande. Ett erbjudande som, i all välmening likt alla andra, “inte ska sälja något alls”. För det första undrar jag: Skulle det vara fel om du ville sälja något? Varför inleda så när det är så uppenbart att det är målet med kommunikationen (fair enough!). Ring inte annars!

För det andra:  Vem talar du till? Mig?

Monologen avbröts först när jag klev in och aktivt bad om att få säga något. Det komiska i sammanhanget var att innehållsmässigt var det ett intressant och på gränsen till lockande erbjudande. Men säljande kommunikation bygger på helt andra premisser. Att man når varandra och ger och tar något som skapar värde. Inga monologer. Man kan inte dansa pardans ensam!

Jag förundras över den bristfälliga utbildning många telefonsäljare får. Jag saknar siffror på framgång och utfall på vad telemarketing generellt sett ger. Men jag är förundrad.

I dagens upplysta samhälle har kunden makten. Vi googlar och har kommit en bra bit på vägen när vi kontaktar en leverantör. Merparten av dagens telefonsäljare vill att vi fattar beslut BUMS. NU! Varför det?

Framgångsrik försäljning vilar på att säljprocessen speglar kundens köpprocess. Att vi som säljare vet så mycket om kundens behov att vi kan skapa ett värde som kunden upplever motiverar en investering.

Jag är inte motståndare till telefonförsäljning. Absolut inte. Men jag efterfrågar en större precision och förmåga hos många av de som ringer för att fylla kulramen med ännu ett samtal. Annars blir jag bara ännu en i raden som fyller på “nej-kulorna”!

Och en sak kan man vara säker på! Monologer förminskar mottagaren! Och jag vill inte bli förminskad i min första kontakt med en säljare!