Sätt guldkant på din säljledning!

grafik_undersokning

I senast numret av tidningen Chef kan man läsa om framtidens ledarskap och de viktigaste utmaningarna avseende framtida ledaregenskaper. Som tränare av säljorganisationer och ledarskap i allmänhet möts jag inte av några stora överraskningar.  Det som däremot är slående i resultaten är att många säljorganisationer kommer att behöva slå vakt om sitt säljledarskap. Kanske är det just det vi kommer se i framtiden om vi kan hantera de administrativa fällorna på rätt sätt. Samtidigt finns det många som gömmer sig bakom just alla administrativa”måsten”. Som inte tror sig bidraga i sin roll som coach och säljledare. Som tar på sig sina mest kritiska glasögon och tänker “det är ju så många seniora säljare, de behöver inte mig”. Med den självbilden är det svårt att engagera och utveckla, och på sikt även behålla personal och talanger.

Som #1 kommer förmågan att hantera förändringar, följt av #2 kommunikativ förmåga och # 3 coaching. I kombination med att vi ser stora förändringar inom just försäljning och kundens ökade påverkan i köpprocess, brottas många säljorganisationer idag med att öka graden av pro aktivitet i sin säljkår.

Övertygad om att de säljorganisationer som redan nu slår vakt om sitt säljledarskap och sätter säljcoaching högst på agendan kommer att ha ett försprång när det gäller att driva igenom förändring och vara nära sina medarbetare i lärandets olika faser. Att få vara i lärande fas innebär att testa nya vägar. För testar vi inga nya vägar kommer vi att få samma resultat som vi alltid har fått.  Så ge dig ut och coacha, driv igenom förändrade säljprocesser, var nyfiken och kommunicera feedback till medarbetare på deras beteenden snarare än resultat. Då kommer du snabbt att få framtidens bästa säljkår, lett av marknadens bästa säljchef! Det kan bli bra! Riktigt bra!

Lycka till

http://chef.se/undersokning-det-har-kravs-av-framtidens-chefer/