Vill du nå ut eller nå fram? 5 tips om säljande kommunikation

imagesSatt som bäst under förmiddagen och tog del av spännande säljmaterial på Linkedin, när jag “väcktes” av telefonen. Ett obekant nummer med väldigt många siffror. Det är nog en telefonsäljare, tänkte jag.

På en microdels sekund förstod jag att detta samtal inte skulle göra mig fattigare. Snarare bara frågande. Att börja med en gäll och förställd röst är ingen bra inledning på ett säljsamtal och bygger inte broar till samförstånd och intresse. Rosten i andra änden kom från en äldre man som sålde en av marknadens mer kända ledarskapstidningar.

På en enkel och rak fråga om hur jag trivdes med provprenumerationen svarade jag vänligt:

“TACK, men jag tycker att er nät upplaga är väldigt bra pass och jag klarar mig på den”

Om man lyssnar vad jag egentligen säger i den meningen, så är det köpsignal. Jag gillar innehåll och format och skulle vara intresserad av att veta mer om den tjänsten. Jag var tom på väg att berätta att jag har den sidan som startbild när säljaren avbröt mig och levererade följande “säljdusch”-

“Så bra. För nu har jag ett erbjudande om 22 extranummer (22 månader tillbaks i tiden), 6 nr av fördjupat ledarskapsmaterial, 1 MP3 -spelare, och bäst av allt. Endast till ett pris av 5200 (nu sänkt till 1599).

Jag såg framför mig en kartong fylld med litteratur. Och jag som precis förklarat att jag var nöjd med nätupplagan. 

Take home messages är att det går inte att nå framgång i försäljning om man inte lyssnar på sin kund. Vill du nå ut eller vill du nå fram?

Jag vet att det är lätt att drivas till extas av höga aktivitetsmål som ska infrias och ordrar som ska slutas. Men kom ihåg att sälj är kommunikation, och kommunikation förutsätter en sändare och mottagare för att mötas.

5 tips för dig som vill nå fram i ett möte per telefon:

  • Jobba på din inledning så att det blir personligt och inte en inövad massinledning. (Alla förstår att de är en del av en massa men vill inte bli kommunicerade till som det).
  • Kommunicera så att mottagaren/kunden slår på så många sinnen som möjligt. Vad vill du att kunden ska höra, känna och se framför sig? Dina ord styr bilden kunden får framför sig. Vilka ord väljer du?
  • Ställ bara frågor om du är beredd att ta emot svaret och utveckla din dialog/ditt säljsamtal därifrån. Annars riskerar du att tappa kunden direkt. Slå på öronen!
  • Var genuint intresserad av din kund  och visa det med en engagerad kommunikation (ställer större krav på telefon – men det går). Ta de extra sekunder det tar att analysera kundens behov och lyft in det i hur ditt erbjudande skapar en lösning. Utan problem – ingen lösning. (ett vanligt scenario är att lösningen faller pladask då det inte finns något identifierat problem)
  • Tonfall och röstläge är drygt 35% av kommunikationen. Om du inte tror på det du kommunicerar och erbjuder så hörs det direkt per telefon. Tro på dig själv och förstärk ditt kroppsspråk där du sitter vid telefonen. Det gör en jätteskillnad!

Allt går att sälja och alla säljare kan nå världsklass. Men det kräver träning och nyfikenhet på vad som når fram och hur man gör det! Och visst vill du träna!?

Lycka till

// Katarina