Vill du nå ut eller vill du nå fram?

Communication_Image_Cloud-1024x666

 

 

 

 

 

I varje möte med människor är det vårt mål att nå fram i vår kommunikation. Ett ämne som är centralt såväl privat som i arbetet. Den kanske mest intressanta kommunikationen är vår inre dialog som i sin tur styr vår tro på vår förmåga att nå resultat.

Efter senaste 2 årens egen utbildning i NLP använder jag dessa kunskaper i all min träning med kund, oavsett om det rör kommunikation, ledarskap eller träning av säljorganisationer. Denna vecka ett mycket spännande reportage om NLP i tidningen Chef med anledning av det ökade intresset för NLP och kopplingen mellan tankar-känslor och beteenden.

NLP hjälper dig att nå fram till dina medarbetare « Chef.se.