Våra tjänster!

Vi vässar ledarskap!

Det är tufft att vara ledare. Kul men tufft! Många gånger rätt ensamt och utsatt! Det är vanligt att man blir utmanad och att man vacklar lite i såväl tron på sin uppgift som på sig själv. Men när det väl flyter på, då är det ju hur kul som helst! Då blir man påmind om varför man ville bli ledare och värdet att vara någons ledare i det vardagliga arbetet är hur tydligt som helst!!

För att vara en bästa versionen av sig själv som ledare så behöver man en sidekick. Någon som sparrar, uppmuntrar, tränar och fyller på med nya råd och idéer. Den investeringen betalar snabbt tillbaks sig!

I drygt 10 år har jag utvecklat ledare som vill bli den bästa versionen av sig själv som ledare. Och mina adepter har lyckats med stor framgång.

Ledarträning sker ofta i program om x antal träffar med hemarbete mellan respektive tillfälle. Det skapar ett lärande över tid och stärker arbetsglädjen!

Vi inspirerar till självledarskap

Redan på 80-talet grundades begreppet självledarskap men har tagit rejäl fart under senare åren. Vad betyder självledarskap egentligen? Och är det för alla? Blir det inte otydligt om alla ska leda sig själv? Frågorna är många men budskapet är enkelt. Ja, det är för alla och det innebär att man behöver hitta sina egna drivkrafter till att börja med. Allt börjar med den egna viljan, de egna ansträngningarna och de stapplande försöken. 

När jag tränar organisationer i självledarskap utgår jag ifrån 8 nycklar som jag plockat från min erfarenhet som konsult och tränare i kommunikation och ledarskap. Lägg ett mail så skickar jag dig gärna mitt kompendium med dessa 8 nycklar. Och vill du veta mer hur jag skapar framgång med dessa nycklar så slå mig en signal så berättar jag mer. Kanske är det precis den här hjälpen just du behöver framåt i din organisation! 

 

Säljträning för fysiska och digitala kundmöten –

vi hjälper dig med det! 

Många som kommer till säljträning har en negativ fördom av vad det innebär. Kanske på basis av tidigare erfarenheter eller helt enkelt en föreställning. Men på vår träning har vi kul samtidigt som vi hittar nya enkla vägar att utveckla våra kundmöten.

Vi säljtränar både fysiska och digitala mötessituationer, men just nu framför allt det digitala formatet. Det är nytt, spännande och aningen mer utmanande.

Jag möter många kunder som presenterar sin ppt på teams, zooms eller liknande och är förvånade över att det inte funkar eller är interaktivt! Såklart inte! Att verka i digitala kundmöten kräver en annan approach än i de fysiska.

Alla våra program är individuellt anpassade efter kunders behov. Vi kör både stora grupper och individuell träning.

Vi stärker lagets kommunikation!

Kommunikation kan aldrig handla om att vinna. Kommunikation handlar om att möta människor där de är, innan vi tar de dit vi vill. Och kanske viktigast av allt? Kommunikation sker på mottagarens villkor och det de upplever är ju sant utifrån deras verklighet. Så vi gör klokt i att ha lite koll på det här med kommunikation. Mitt mål när jag jobbar med detta är att göra det svåra så enkelt som möjligt. Så enkelt att det inte kräver några stora svåra modeller. Det behöver bara landa ner i magen så sitter det där. Från första sekund! Prova ska du se!

Kommunikation är grunden för att skapa välmående företag, ledare och medarbetare. En stor del av Säljpassions fokus handlar om att stärka individers kommunikation till varandra. Som individer i ett team.

Enkla budskap – enkla filmer!

Jag jobbar med 9 spännande korta filmer som underlag för att utveckla kommunikationen i företag. Allt med utgångspunkt för individens egna ansvar. Grunden för självledarskap med andra ord! Dessa filmer har varit mycket uppskattade för sitt enkla budskap och pedagogiska upplägg. 

Med dessa filmer erbjuder jag en hybridlösning. Ni får ett budskap, en lösning och en uppgift att jobba med i en workshop. Ni får Katarina på filmen men jobbar själva med att moderera uppgiften på hemmaplan.